Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR

Jeg underviser på 8 ugers Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR gruppeforløb i Odense.

Billede af MBSR instruktøren med uskarpe træer i baggrunden. Mindfulness i naturen.
Inge Strandby, Odense.

MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion. Det er et videnskabeligt baseret program, der anvender intensiv træning i mindfulness, så du kan forbedre dit helbred og livskvalitet samt håndtere symptomer på stress, angst og depression.

Mindfulness MBSR i naturen. Sol spejler sig i sø. Symboliserer ro og ingen stress.
Mindfulness. Foto: Inge Strandby, Odense.

Træning af opmærksomhed gennem Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR

I MBSR programmet træner du i at forholde dig til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, du egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan du træne dig selv i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet. Samtidig med, at du arbejder med dine reaktionsmønstre og din vanetænkning. Se mere om gruppeforløbet.

Udstrakte arme i cirkel på gulv viser mindfulness yoga, som benyttes i MindfulnessBaseret Stress Reduktion MBSR.
Liggende yoga. Foto: Inge Strandby, Odense.

I MBSR programmet indgår meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser. De er taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur. Programmet er udviklet og afprøvet af Jon Kabat-Zinn gennem mere end 40 år

Jon Kabat-Zinn er en amerikansk professor emeritus i medicin og skaberen af ​​Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness i medicin, sundhedspleje og samfund ved University of Massachusetts Medical School.

Der findes mange tilgængelige tilbud om mindfulness. Det betyder at det kan være svært at vurdere kvaliteten. MBSR-programmet er underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Mindfulness Yogainstruktør Inge Strandby i balance på sten i naturen. Ingen stress.
Yoga i naturen

Underviseren ved Kundu Mindfulness, Inge Strandby er uddannet ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Syngeskål på orange dug med uskarp baggrund. Symboliserer mindfulness MBSR.
Syngeskål og klokker kan slås an når meditation starter og slutter. Klokken minder os om at være opmærksom i øjeblikket.
Foto Inge Strandby, Odense.

Mentalt helbred

Sindet kan trænes ligesom kroppen kan trænes.
Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR kan bruges som teknik. Det er afgørende, at det gøres på et seriøst fundament.

Sten stablet i balance ved strand symboliserer mindfulnessbaseret stress reduktion MBSR.
Mindfulness: balance i livet. Foto: Inge Strandby, Odense.

Kurserne foregår i Odense. Underviser: Inge Strandby.

Se kursuskalender!

Se mere om gruppeforløbet.